Utskrift
Treff: 55737
Her kan ulike dokumenter hentes ned:   
   
FDV-dokumentasjon limtre GRAN
 

FDV-dokumentasjon limtre FURU OG TRYKKIMPREGNERT FURU

 
FDV-dokumentasjon limtre KREOSOTIMPREGNERT  
   
   
Bjelkelagstabell S-bjelke. Komfort krav.  
   
Sperretabell for S-bjelke over 1 felt, normale snølaster.  

 

Sperretabell for smalt limtre over 1 felt, utvalgte snølaster.

 

 

 

Karakteristiske fastheter