Utskrift
Treff: 24329

Limtrekonstruksjonene kan sammenføyes på en rekke ulike måter, til hverandre og til f.eks. betongsøyler. Vi har lang erfaring i valg av rett knutepunktløsning og rett dimensjonering av denne.

 

Sørlaminering er en totalleverandør og kan også levere beslag og festemidler til limtrekonstruksjoner. Vi har lang erfaring i dimensjonering av optimale knutepunktsløsninger  og beslag. I nært samarbeid med vår lokale smed skreddersyes beslagene til hvert enkelt prosjekt.Montering av beslag / sammensatte konstruksjoner, som for eksempel takstoler og rammer av limtre, kan utføres på fabrikken.

 

 knute1   knute2

knute3   knute4

slideshow1

slideshow7

knute-skrudd

Eksempler på beslag:

beslag13  beslag12  beslag11  beslag10  
beslag9beslag8  beslag7 beslag6