Gode råd for lagring av limtre:

 

1. 
Legg ikke limtre direkte på bakken.
Limtre plasseres på et underlag som er minst 15 - 20 cm høyt og med lekter mellom hvert lag for å sikre god lufting. Det er viktig at underlaget er rett, ellers kan limtrebjelkene / -søylene ”slå” seg.

lagrin8

2.   
Ved lagring ute må limtre tildekkes med enpresenning.
Plastfolien beskytter ikke mot fuktighet, kun mot tilsmussing.

lagrin9

 

3.  
Plastfolien fjernes omgående, eller skjæres opp i underkanten hvis det oppstår kondens under plasten.
For hurtig uttørking fører til tørkesprekk. Limtre som er blitt fuktig, må tørkes langsomt. Det kan f. eks. være nødvendig å bruke luftfuktere kombinert med skånsom fyring den første vinteren hvis limtrebjelkene / - søylene er blitt fuktige under lagring eller montering.

lagrin10

4.  
Hvis det benyttes kran til å løfte limtre, bør en sikre seg at båndene er tilstrekkelig brede og at kantene er beskyttet.

lagrin11

 

5. 
Limtre bør snarest mulig komme under tak.

lagrin12

6.  
Normalt leveres limtre ubehandlet. For å forhindre tilsmussing kan en påføre limtre et strøk med et dertil egnet beskyttelsesmiddel.

lagrin13

 

7.  
Utstikkende bjelkeender som er utsatt for vær og vind, bør under alle omstendigheter beskyttes mot sprekkdannelse enten med et egnet impregneringsmiddel eller andre konstruktive tiltak.

lagrin14