Sørlaminering ligger strategisk til i Marnardal. Firmaet ble etablert i 1971, og de første årene var i stor grad preget av pionerånd. Produksjonsutstyret var heller primitivt, men bedriften hadde helt klart et stort utviklingspotensial.

Den årlige produksjonskapasitet var på knappe 800 m3 da Johan G. Olsen i 1974 overtok bedriften. Med en visjonær, engasjert og kapitalsterk eier i ryggen kunne Sørlaminering ta målrettet sats mot den strømlinjede, fleksible og fremtidsrettete bedrift den er i dag.

Den første større utbygging av fabrikken ble igangsatt i 1986. Siden er det foretatt flere omfattende utbygginger samtidig med at det er investert i ny teknologi. Det største løft på teknologisiden tok Sørlaminering i 2000 da bedriften som den første limtreprodusent i Norge tok i bruk en spesialdesignet HF-presse.

Fabrikken dekker i dag et areal på 8000 m2. Den årlige produksjonen ligger på 
ca 11000 m3 avhengig av markedssituasjonen. Produksjonsmessig er det rom for vekst. Bedriften teller i snitt 34 årsverk.

Sørlaminering fikk norsk godkjenning for fremstilling av limtre til bærende konstruksjoner i 1973.  

Pr. idag er bedriften CE - godkjent. (Godkjenninger her.)

 Limtre er et naturprodukt i vekst. Det er vakkert å se på og har mange anvendelsesmuligheter. Sørlaminering har solid erfaring med limtreproduksjon og ekspertisen til å finne de optimale løsninger på en bærekraftig konstruksjon.

 

bedriften bedriften2