Utskrift
Treff: 29738

Produksjonsanlegget hos Sørlaminering regnes for å være blant de mest strømlinjete i Europa. Selve produksjonsplanlegginga er datastyrt, og brorparten av produksjonsprosessene er automatisert.

Sørlaminering har 2 limtrepresser. Den ene er en meget avansert høyfrekvent gjennomløpspresse, og per dags dato er Sørlaminering den eneste norske limtreprodusent som benyttet en slik teknologi til limtreproduksjon. HF-pressen operer med en hastighet på 5 - 6 meter i minuttet. En hastighet som representerer en betydelig reduksjon i produksjonstid sammenlignet med det hydrauliske eller spindel limtrepresser presterer. For kundene er dette ensbetydende med kortere leveringstider. Den andre er en konvensjonell hydraulisk presse som takler tverrsnitt på inntil 240 x 1300 mm og en total lengde på 26 m.

 

produksjon1   produksjon2

Følg produksjonen i bilder her >>