Takstoler

Knutepunkt

Limtrekonstruksjonene kan sammenføyes på en rekke ulike måter, til hverandre og til f.eks. betongsøyler.

 

Sørlaminering AS har lang erfaring i valg av rett knutepunktløsning og rett dimensjonering av denne.

Sørlaminering AS er en totalleverandør og kan også levere beslag og festemidler til limtrekonstruksjoner. Vi har lang erfaring i dimensjonering av optimale knutepunktsløsninger og beslag. I nært samarbeid med vår lokale smed skreddersyes beslagene til hvert enkelt prosjekt.

Montering av beslag / sammensatte konstruksjoner, som for eksempel takstoler og rammer av limtre, kan utføres på fabrikken.

 

 knute1   knute2   knute3    knute4

 

 slideshow1

Kompliserte løsninger løses med riktige beslag.

 slideshow7

Store dimensjoner krever solide beslag.

 knute-skrudd

Eksempel på en delvis skjult løsning.

 

Eksempler på beslag:

beslag13  beslag12  beslag11  beslag10  beslag9beslag8  beslag7 beslag6

 


Adresser

Besøksadresse
Heddeland Industriområde 5
4534 Marnardal


Postadresse
Sørlaminering AS
Postboks 100
4535 Marnardal

Kontakt

Telefon: 38 28 83 40
E-post: firmapost@sorlaminering.no

Bestilling

Jorunn Egeli
Tlf: 38 28 83 40
firmapost@sorlaminering.no

Pristilbud

Erik Reinertsen
Tlf: 94 88 49 38
Erik@sorlaminering.no

Erton Hoxhaj
Tlf: 90 59 46 75
Erton@sorlaminering.no

Aksel Grønvold Flakk
Tlf: 90 91 33 20
Aksel@sorlaminering.no

Innhold Sørlaminering AS. Webdesign© 2021 av Salit.